Perunkirjoitukset

Laadimme perunkirjoitukset huolellisesti ja ammattitaidolla. Perunkirjoitus on järjestettävä kolmen kuukauden kuluessa kuolemantapauksesta. Perunkirjoituksessa selvitetään vainajan kuolinhetken varat ja velat, josta laaditaan valmis dokumentti – perukirja. Perukirjalla on kolme tehtävää. Ensinnäkin se on osakasluettelo, eli siitä ilmenevät kaikki perilliset ja testamentinsaajat. Toiseksi se on yhteenveto vainajan varoista ja veloista. Kolmanneksi se on veroilmoitus, jonka perusteella perillisille määrätään perintövero.

Vastuu perunkirjoituksen järjestämisestä on sillä kuolinpesän osakkaalla, jonka hoidossa vainajan jäämistö on. Perunkirjoituksen tiimoilta kannattaa ottaa yhteyttä hautausneuvojaamme hyvissä ajoin, jotta prosessi saadaan käyntiin. Kannattaa varautua siihen, että tarvittavien asiakirjojen hankkiminen voi viedä toisinaan aikaa.

Perunkirjoitustilaisuuteen on kutsuttava kaikki pesän osakkaat ja mahdollinen leski. Kutsut voidaan esittää joko suullisesti tai kirjallisesti ja kutsut voidaan toimittaa myös perunkirjoittajan toimesta. Jos joku osakas ei saavu paikalle, voidaan perunkirjoitus silti pitää. Perunkirjoitus järjestetään yleensä siellä, missä vainajalla oli viimeksi asunto ja koti, mutta se ei kuitenkaan ole välttämätöntä. Joissain tapauksissa perunkirjoittajamme voi tulla pitämään tilaisuuden halutulle paikkakunnalle.

Perukirjaan merkitään muun muassa perunkirjoituksen toimitusaika, -paikka ja uskotut miehet sekä tiedot perittävästä, hänen kuolinpesänsä osakkaista ja mahdollisesta leskestä. Sen lisäksi perukirjassa on mainittu, ketkä olivat perunkirjoituksessa läsnä. Jos perittävä on tehnyt testamentin tai avioehtosopimuksen, on se otettava tai oikeaksi todistettuna jäljennöksenä liitettävä perukirjaan. Perunkirjoittajamme toimittaa perukirjan verovirastoon perunkirjoitustilaisuuden jälkeen.

Perunkirjoituksen hinta alkaen 490 €. Annamme pyynnöstä tarkemman hinta-arvion perunkirjoituksesta aina tapauskohtaisesti. Hinta-arvio määräytyy pesän laajuuden, työmäärän ja niiden tietojen perusteella, jotka ovat kulloinkin käytettävissä. Perunkirjoittajana toimii Heikki Matero puh. 0503457219.

” Palvelu oli erittäin hyvää. Hienosti ja kunnioittaen hoiditte koko prosessin hautajaisista perunkirjoitukseen. ” Asiakaspalaute 3/2023